понеделник, 26 юли 2010 г.

Аромат на ацетон в тестени изделия

BioEvilBul

Този проблем почти винаги се причинява от дивите дрожди, Endomycopsis.

Тези дрожди се намират в природата и се пренасят най-често по въздуха.

Влошаването на органолептичните свойства на тестените изделия се дължи на факта, че Endomycopsis дрождите превръщат нишестето в ацетон.

Ограничаването на растежа на endomycopsis може да се постигне чрез контрол на водната активност на продукта.

За предпазване от кръстосаното замърсяване може да се пристъпи към старателно измиване на оборудването и другите контактни повърхности с оцет.

Няма коментари:

AddMe