петък, 7 май 2010 г.

Как безжичният контрол на температурата може да помогне на бизнеса.


BioEviBul

В много отрасли, следенето отблизо на температурата е от жизнено значение. Това е особено важно в хранително-вкусовата промишленост, където отклоняването от необходимите температури би могло да означава, че бизнесът е нарушил законови разпоредби.

Безжичното наблюдаване на температурата гарантира, че бизнесът работи изцяло в рамките на закона. Стандартите по безопасност на храните изискват храните да се съхраняват при определена температура, а безжичните системи определено са най-подходящи, особено когато става въпрос за изисквания свързани с HACCP.

Безжичните системи са изключително удобни. Те са напълно автоматизирани и не изискват допълнителен персонал. Те спестяват пари, време и дори хартия, тъй като цялата система е напълно електронизирана.

Безжичният мониторинг на температурата се прилага много успешно не само от производителите на храни. В здравеопазването и фармацевтичния сектор, контролът на температурата е също важен технологичен фактор.

Така че, безжичният контрол на температурата наистина може да помогне на фирмите. Той осигурява спазването на закона и намалява необходимостта от ръчните ежедневни проверки, като спестява на фирмите много време и пари. Всички фирми, изискващи такова наблюдение определено трябва да обмислят добре своята инвестиция, свързана с контрола на температурата.

Биоевибул е в състояние да предостави подходящи решения за всеки конкретен случай. Ние сме в състояние да помогнем на всеки бизнес да функционира ефективно, сигурно и легално като отговори на всички законови изисквания, свързани с контрола на температурата. Фирмите не трябва да се оставят на случайността, а винаги трябва да се консултират с експерти, ако искат да намерят най-удачното решение за контрол на температурата.

За повече подробности на тел. 02-9559539; 0888-625915 или на следните интернет адреса:
§ Безжичен мониторинг »
§ Агро-мониторинг »
§ Дейта логъри »
§ Температура »
§ Влага (Влажност) »
§ Температура + Влага »
§ Температура + Влага + Налягане »
§ Температурни сензори »
§ Слънце »
§ Вятър »
§ Ускорение »
§ Шум »
§ Осветеност »
§ Микроклимат »
§ Вибрации »

Няма коментари:

AddMe