събота, 1 май 2010 г.

Безжичен мониторинг на температура - 30 м


BioEviBul

Температурни логъри за измерване и наблюдение на температурата на околната среда от разстояние. Данните се прехвърлят на компютър по безжичен път. Термометрите LOG11 и LOG16 могат да прехвърля данните на компютъра или да ги съхраняват продължително време на своята вътрешна памет. Обхватът на измерване на температурата е от -40оС до + 70оС. Обхватът на безжичния обмен на данни е до 30 м.

Няма коментари:

AddMe