понеделник, 19 април 2010 г.

Европейската схема за управление по околна среда и одити EMAS


BioEvilBul

Консултации по разработване и внедряване на EMAS - Европейската схема за управление по околна среда и одити.

Консултации по разработване и внедряване на Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001

Избор на апарати и инструменти за селскостопански, екологичен, енергиен и екологичен мониторинг.


За повече подробности:
Биоевибул ООД
Тел./факс: 02-9559539
Моб.: 0888-625915
e-mail: office@bioevibul.com
web: http://www.bioevibul.com/
http://www.bioevibul.com/products.aspx?vidid=77&id=682

Няма коментари:

AddMe