вторник, 23 март 2010 г.

Апарати за измерване на термичните свойства


KD2 Pro »Професионален анализатор на термична дифузия, специфична топлина, термична проводимост и термична резистентност
KD2 »Портативен анализатор за измерване на топлопроводимите и топлоизолационни свойства на материалите

За повече подробности:
Биоевибул ООД
Тел.: 02-9559539
Моб.: 0888-625915
Е-mail: office@bioevibul.com
Интернет: http://www.bioevibul.com/products.aspx?vidid=25

Няма коментари:

AddMe