петък, 5 март 2010 г.

Активност на водата (Aw)

Списание Хранителна Индустрия и Търговия - Активност на водата


Апарати за измерване на водната активност:

Биоевибул ООД
Тел.: 02-9559539
Моб.: 0888-625915
e-mail: office@bioevibul.com
web: http://www.bioevibul.com/products.aspx?vidid=20

Няма коментари:

AddMe