понеделник, 11 януари 2010 г.

TR-5S Серия температурни логери

TR-5S Серия температурни логери
TR-51S: Температурен логер с вътрешен сензор
Цена: 129,00 USD без ДДС
TR-51S температурният логер е предназначен за измерване и регистриране на температурата от един вътрешен сензор в границите от -40°C до 80°С.
Измерените и записани данни се прехвърлят на компютър чрез:
TR-50U - Комуникационен порт за USB вход, или
TR-57U – Колектор на данни
Управлението на логера и данните от него се извършва чрез специализиран софтуер, което позволява създаване на цветна графики, таблици, експортиране на текстови файлове, както и управление на файлове и контрол на логера.
TR-52-S: Температурен логер с вътрешен сензор
Цена: 149,00 USD без ДДС
TR-52S температурният логер е предназначен за измерване и регистриране на температурата от един вътрешен сензор в границите от -40°C до 155°С.
Измерените и записани данни се прехвърлят на компютър чрез:
TR-50U - Комуникационен порт за USB вход
TR-57U – Колектор на данни
Управлението на логера и данните от него се извършва чрез специализиран софтуер, което позволява създаване на цветна графики, таблици, експортиране на текстови файлове, както и управление на файлове и контрол на логера.
Следните сонди могат да бъдат използвани с TR-52S температурния логер:
TR-5106: Fluoropolymer покрит сензор, дължина на кабела: 0,6 м – 39,00 USD без ДДС
TR-5101: Fluoropolymer покрит сензор, Cable Length: 45 mm - 39,00 USD без ДДС
TR-5220: Неръждаем покрит сензор, дължина на кабела: 2.0m - 59,00 USD без ДДС
TR-5320: Неръждаем покрит сензор, дължина на кабела: 2.0m - 69,00 USD без ДДС
TR-5420: Неръждаем покрит сензор Length: 2.0m - 75,00 USD без ДДС
TR-2C30 е удължителен кабел, дължина на кабела: 3,0 м - 30,00 USD без ДДС
BioEvilBul - Консултации и иновативен мониторинг.
Добри производствени и хигиенни практики

Няма коментари:

AddMe