сряда, 6 януари 2010 г.

Анализ на влагата: Как да получим добри резултати?

Анализ на влагата: Как да получим добри резултати?
Въпреки че измерването на влягата изглежда лесно, в действителност това е доста трудно.
Защо? Защото сте принудени да избирате между бързина, точност и цена.
Специалистите от Decagon работят за разрешаването на този проблем от години.
Резултата е вече налице - AquaLab Серия 4 Duo. Това е нов вид анализатор на влагата, който предлага:

  • Най-естественият начин за измерване на съдържанието на влага (няма сушене, няма горене, няма миризми)
  • Бързина – само за пет минути или по-малко за повечето продукти.
  • Точност – тя много лесно се проверява чрез използване на стандартни разтвори на сол.
  • Възпроизводимост - всяко минимално обучено лице (от работник на линия до главен изпълнителен директор) може да използва Duo и да направи измерване.
  • Прецизност – метод, базиращ се на измерване на водната активност на продуктите.

Ако търсите обезщетения за Вашите усилия за контрол на качеството, ние Декагон ви кани да научите повече:

Няма коментари:

AddMe