вторник, 17 ноември 2009 г.

Предотвратяване и намаляване на замърсяването с охратоксин А на зърнени култури

Препоръчителни практики въз основа на Добрите селскостопански практики (GAP, ДСП) и Добрите производствени практики (GMP, ДПП)

Няма коментари:

AddMe