неделя, 15 ноември 2009 г.

Регламент (ЕО) № 37/2005 относно мониторинга на температурата при транспорт, съхраняване и продажба на бързозамразени храни


Регламентът е приет и издаден във връзка с Директива 92/1/ЕИО на Съвета от 13 януари 1992 г. относно мониторинга на температурите в транспортните средства и съоръженията за складиране и съхраняване на бързозамразени храни, предназначени за консумация от човека, предвижда изисквания, за да се осигури пълното поддържане на температурите, изисквани от Директива 89/108/ЕИО.

Регламентът се отнася до мониторинга на температурите в транспортните средства и съоръженията за складиране и съхраняване на бързозамразени храни и изисква те да се оборудват с подходящи записващи устройства за чест и редовен мониторинг на температурата на въздуха, на която са подложени бързозамразените храни.

Регламентът е в сила от 1 януари 2006 г., но измервателните устройства, монтирани преди 31 декември 2005 г., които са били в съответствие с тогавашното действащото законодателство, могат да бъдат използвани най-късно до 31 декември 2009 г. След тази дата всички термометри трябва да отговарят на този Регламент и на следните стандарти:
БДС EN 12830:2001 Температурни записващи устройства за транспорт, съхранение и разпределяне на охладени, замразени, дълбокозамразени/ бързозамразени храни и сладолед. Изпитване, характеристики, пригодност
БДС EN 13485:2003 Термометри за измерване температурата на въздуха и на продуктите при транспорт, съхранение и разпределяне на охладени, замразени, дълбокозамразени/ бързозамразени храни и сладолед. Изпитвания, характеристики, пригодност
БДС EN 13486:2003 Температурни записващи устройства и термометри за транспорт, съхранение и разпределяне на охладени, замразени, дълбокозамразени/ бързозамразени храни и сладолед. Периодична проверка.
Температурата на въздуха по време на съхраняване на храните във витрини в обекти за продажби на дребно и по време на локална дистрибуция се трябва да се измерва само с един термометър, поставен на видно място.

Когато в търговските обекти за търговия на дребно се използват хладилни витрини:
ясно трябва да бъде отбелязана линията на максималното натоварване на хладилната витрина, и
термометърът трябва да показва температурата откъм страната на връщане на въздуха на нивото на тази линия.

От ТУК можеш да изтеглеш Регламента.

Термометри, които отговарят на горните разпоредби можеш да намериш ТУК!

Няма коментари:

AddMe