петък, 9 октомври 2009 г.

ТермографТемпературен логер с вграден принтер
за измерване, записване и разпечатване на температура
от ЕДНА или ДВЕ външни температурни сонди.

Обхват: от -30°C до +80°C.

Специално разработен за хладилни автомобили и контейнери.
Управлява се от кабината на шофьора.

Цена с 1 сонда: 565,09 EUR без ДДС
Цена с 2 сонди: 597,66 EUR без ДДС

Повече подробности:
Термограф с 1 сонда: ТУК
Термограф с 2 сонди: ТУК

За поръчки:
Биоевибул ООД
Тел.: 02-9559539
Мобилен: 0888-625915
e-mail: office@bioevibul.com
web: http://www.bioevibul.com/

Няма коментари:

AddMe