събота, 22 ноември 2008 г.

Предотвратяване и намаляване на замърсяване на сушени смокини с Афлатоксини чрез стриктен контрол на водната активност


Предотвратяване и намаляване на замърсяване на сушени смокини с Афлатоксини чрез стриктен контрол на водната активност

Параметрите на сушенето са важни фактори при формирането на афлатоксини във всички сушени плодове и зеленчуци. Така например, съдържанието на влага на частично изсушените смокини е около 30-50%, и тези плодове са по-податливи на физически вреди, отколкото напълно изсушените смокини, които са с около 20-22% съдържание на влага.

Смокините могат да бъдат изкуствено изсушени в сушилни или под слънцето с помощта на слънчевата енергия.

В изкуствените сушилни, сушенето протича за по-кратък период от време и при по-хигиенични условие, което води до получаване на продукти с по-малко вреди. Добрите практики могат да помогнат при сушенето за предотвратяване на замърсяване с афлатоксини.

Сушенето на слънце е ефективно по отношение на разходите и благоприятно за околната среда но с много по висока вероятност за заразяване с афлатоксини. За да се намали риска от замърсяване на плодовете те не трябва да се поставят директно върху почвената повърхност или върху растителност. Трябва да се използват сушилни скари, които да се подреждат на единични пластове в слънчевата част от градината, където са налице въздушни течения. Във всички случаи трябва да имаме готовност за покриване на скарите в случай на дъжд или за да се предотврати заразяване от инсекти, които снасят яйца през вечерта и нощта. Сушилните скари е добре да са поставени на 10-15 см, за да се ползва топлината на повърхността на почвата и за естествена вентилация. По този начин се ограничава също замърсяването на плодовете от чужди материали и източници на инфекция, като например частици на почвата или растителни части.

Изсушените смокини трябва да са с влага под 24% или най-добре с активност на водата под или равно на 0,62 aW.

Така изсушените плодове трябва да бъдат събрани от скарите за предпочитане рано сутрин преди повишаване на тяхната температура, но след „изветряване” на евентуално падналата върху тях роса.

Изсушените смокини, добре почистени и маркирани по подходящ начин трябва да се съхраняват в съоръжение за складиране, оборудвано с уреди за контрол на температурата и влагата.

Срокът на съхранение на изсушените смокини може да бъде удължен, ако са изсушени до активност на водата под 0,65 aW. Това е стойността при която плесените, дрождите и бактериите не могат да се развиват и растат.
При повишена температура и висока влажност, средното съдържание на афлатоксини/охратоксин А може да нарасне над допустимите стойности. Поради тази причина, всякакви възможни източници повишаване на влажността на сушените плодове от околна среда трябва да бъде премахната.

Ниско качествените на смокини, които не са предназначени за директна консумация от хора трябва да се съхраняват отделно от тези предназначени за човешка консумация. Складовите помещения трябва да се дезинфекцират с ефективни дезинфектанти. Оптималните условия за съхранение на сушени смокини са температури 5 - 10°С и относителна влажност по-малко от 65%.

Преди преработка и/или консумация сушените смокини трябва да бъдат подложени на щателен контрол. Водната активност на сушените смокини, предназначени за преработка и консумация трябва да бъде под критичното ниво от 0,65 aW, което съответства на съдържание на влага под 24%. По-високите стойности на активността на водата са индикация за евентуално наличие на плесени, дрожди и образувани токсини. По-високата активност на водата може да способства за вторично образуване на афлатоксини/охратоксин А в райони с висока температура на съхранение и особено при продукти в плътни опаковъчен материал.

Технологичните преработки, свързани с допълнително измиване на сушените смокини трябва да се провежда много внимателно. Температурата на водата и продължителността на миене трябва да се подреждат в зависимост от водното съдържание на смокините, за да се избегне увеличение на първоначалната водното съдържание на плодове над критичните нива. В случай че след измиването, водната активност на плодовете е нараснала над критичната (0,65 aW) те трябва да бъдат подложени на повторно сушене.

Горните изисквания трябва да бъдат приложени по подходящ начин в НАССР системата на процесите. При правилно прилагане на критичните стойности на показателите на сушене, тази система трябва да доведе до намаляване на нивата на афлатоксини.

Използването на HACCP като система за управление на безопасността на храните има много предимства пред други видове системи за контрол, използвани в някои сегменти на хранително-вкусовата промишленост.

В овощните градини критичните фактори, обуславящи образуването на афлатоксини са трудни за контролиране. След прибирането на реколтата обаче, критичните контролни точки (ККТ), водещи до замърсяване с афлатоксини могат да бъдат идентифицирани и лесно контролирани.

Например, ККТ може да бъде края на процеса сушене и една критична граница от активност на водата под 0,65 aW може лесно да бъде прилагана.

Други подобни:
· 24/11/2006 - Контрол на афлатоксините във фъстъци и черупкови плодове.
· 26/11/2006 - Микотоксини в хранителни продукти
· 24/9/2008 - Плодове и черупкови плодове за 21-ви век
· 17/11/2008 - Типични стойности за активност на водата (Aw) на някои хранителни продукти
· 24/3/2008 - НАРЕДБА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЯГОДИ И МАЛИНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРЕРАБОТКА

Теми по "Активност на водата":
· SafeStorage System
· Избор на рН метър за хранителни продукти
· AquaSorp
· Спецификация
· Спецификация
· Често задавани въпроси
· Често задавани въпроси
· 8/9/2008 - „Готови за консумация храни, които не могат да подпомагат растежа на L. Monocytogenes”
· 13/9/2008 - Активност на водата и салмонелата в птицефермите
· 20/9/2008 - Теория и апарати за измерване на водната активност
· 22/9/2008 - Активност на водата (Aw) на сухи продукти
· 7/9/2005 - Активност на водата (водна активност, water activity, aW)
· 17/10/2005 - Олинеза - демонстрационно измерване на водната активност
· 17/11/2005 - Кенар - демонстрационно измерване на водната активност
· 21/1/2006 - Сандвич с тригодишен срок на съхранение
· 4/2/2006 - Система за контрол на водната активност (относителна влажност) и температурата
· 8/2/2006 - Система за безопасно съхранение SafeStorage System
· 13/2/2008 - Как да се предпазим от Листерията?
· 13/2/2008 - Ботулизъм и активност на водата
· 19/7/2006 - Подкрепете вашия НАССР като контролирате активността на водата
· 21/8/2008 - AquaLab в действие
· 24/11/2006 - Контрол на афлатоксините във фъстъци и черупкови плодове.
· 26/11/2006 - Микотоксини в хранителни продукти
· 10/4/2007 - Активност на водата – концепция за качество и безорпасност
· 11/4/2007 - Активност на водата и микотоксините
· 12/4/2007 - Активност на водата – качество, безопасност, изгода
· 14/4/2007 - Активност на водата помага при разработването на нови продукти
· 15/4/2007 - Активност на водата и срокът на съхранение
· 24/9/2008 - Плодове и черупкови плодове за 21-ви век
· 6/10/2008 - Изотерми на сорбционната влага на суроватка на прах
· 10/10/2008 - Фирма “ДИ енд ВИ консулт” ООД обзаведе своята лаборатория с AquaLab LITE
· 22/10/2008 - Приложение на активността на водата в анализа на храните:
· 26/9/2007 - Експортни изисквания на Япония към някои месни продукти
· 11/11/2008 - Фирма “Си Комерсиал 7” ЕООД се включи в семейството на експертите по активност на водата
· 17/11/2008 - Активност на водата (aw)
· 17/11/2008 - Типични стойности за активност на водата (Aw) на някои хранителни продукти
· 26/2/2008 - Възможни мерки за контрол на микотоксините
· 7/3/2008 - Активност на водата (aw)
· 19/4/2008 - Активност на водата - ИЗМЕРВАНЕ
· 24/4/2008 - Listeria Monocitogenes
· 3/6/2008 - Водата на Марс е твърде солена за живот

Теми по микотоксини:
· 10/10/2004 - Наредба № 31 за максимално допустимите количества замърсители в храните
· 8/2/2006 - Система за безопасно съхранение SafeStorage System
· 14/2/2006 - Водна активност – лабораторно определяне
· 28/3/2006 - Водна активност – лабораторно определяне
· 7/5/2006 - Водна активност – апарати за определяне
· 19/7/2006 - Подкрепете вашия НАССР като контролирате активността на водата
· 24/11/2006 - Контрол на афлатоксините във фъстъци и черупкови плодове.
· 26/11/2006 - Микотоксини в хранителни продукти
· 11/4/2007 - Активност на водата и микотоксините
· 31/10/2008 - Как да съхраняваме ядките?
· 26/2/2008 - Информация за материали
· 26/2/2008 - Възможни мерки за контрол на микотоксините

Теми по НАССР:
· HACCP
· GMP
· WSP
· MS5D- Система за мониторинг на температурата, влажността и други стойности
· Дата логери за температура и влага
· 26/1/2004 - Независим одит на HACCP и GMP в Мегле ООД
· 11/2/2005 - НАССР за ресторанти
· 8/4/2005 - Проект на МИ - НАССР за млекопреработвателни предприятия
· 8/4/2005 - Савимекс – контрол на водната активност
· 20/5/2005 - Кенди – контрол на водната активност
· 10/6/2005 - Контролен одит
· 21/9/2004 - Проект на Министерството на икономиката – НАССР за производителите и преработвателите на месо
· 3/2/2005 - Виното
· 7/9/2005 - Активност на водата (водна активност, water activity, aW)
· 8/11/2005 - Въвеждане на НАССР в хлебопроизводството и сладкарството
· 9/11/2005 - Първата интегрирана система по ISO 9001 и НАССР за зърнопроизводител
· 20/1/2006 - Наредба за медикаментозните фуражи
· 4/2/2006 - Форум „Български бизнес дни”
· 8/2/2006 - Система за безопасно съхранение SafeStorage System
· 20/2/2006 - ISO 22000:2005 Управление на безопасността по цялата хранителна верига
· 13/3/2006 - Кармелина ЕООД – сертификат по ISO 9001 и ISO 22000
· 26/3/2006 - Кенар осигури своята НАССР система с апарат за измервана на активността на водата
· 27/3/2006 - Консултантска грантова схема в рамките на проект по Програма ФАР
· 20/4/2006 - EUREPGAP – кратко експозе
· 28/4/2006 - ISO 22000:2005 - Обучение
· 7/5/2006 - Закон за храните – последни изменения
· 5/12/2007 - Номинации за избор на "Арендатор за 2007"
· 5/12/2007 - "Агротида" ООД стана зърнопроизводител на годината
· 29/6/2006 - Какво трябва да правят производителите по отношение на системите за безопасност - НАССР или ISO?
· 7/7/2006 - Закон за фуражите
· 12/7/2006 - От 1 януари 2008 НАССР става задължителен и за производителите и търговците на фуражи
· 14/7/2006 - Програма ФАР: «Подкрепа за повишаване конкурентноспособността на българските предприятия»
· 19/7/2006 - Подкрепете вашия НАССР като контролирате активността на водата
· 22/8/2006 - Какво е процедура, основана на принципите на НАССР?
· 3/9/2006 - Наредба № 91 за хигиена на фуражите
· 4/11/2006 - Агротида ООД гр. Исперих - успешна сертификация по ISO 9001 и ISO 22000
· 23/11/2006 - Курс по НАССР (ISO 22000)
· 26/11/2006 - Микотоксини в хранителни продукти
· 24/1/2007 - ISO 22000 – интензивен курс за обучение
· 22/2/2007 - Вътрешни одитори по НАССР
· 16/3/2007 - Курс по ISO 22000:2005
· 16/3/2007 - Вътрешни одитори на Системата за безопасност на храни и напитки
· 21/3/2007 - ЕТ "Здравко Георгиев" осигури своята НАССР система с апарат за измервана на активността на водата
· 25/5/2007 - Курс по ISO 22000
· 25/5/2007 - Система НАССР – интензивен курс за обучение
· 25/5/2007 - Въвеждане и вътрешен одит на НАССР системата
· 11/11/2008 - Фирма “Си Комерсиал 7” ЕООД се включи в семейството на експертите по активност на водата
· 26/2/2008 - Възможни мерки за контрол на микотоксините

Контрол на температурата и влагата:
· Апарати за измерване на ТЕМПЕРАТУРА и ВЛАГА
· Общ указател
· S3120 – даталогер за температура и влага
· S0110E - Икономичен едноканален термометър с вътрешен сензор
· G0221 - температурен рекордер с принтер
· MS5D- Система за мониторинг на температурата, влажността и други стойности
· Дата логери за температура и влага
· 17/12/2006 - Наредба за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита
· 12/10/2008 - Температура на замразеното месо от домашни птици

Няма коментари:

AddMe