понеделник, 17 ноември 2008 г.

Активност на водата (Aw)

Активността на водата (aw) в храната се определя като съотношението на налягането на парите на храната към налягането на парите на чистата вода при една и съща температура. Тази дефиниция е приета с цел по-точно определяне на нуждите на микроорганизми от водата.
Химически чистта вода има aw =1. С увеличаването на концентрациите на вещества във водата, активността пада под 1.
По-голямата част от микроорганизмите могат да се развиват в среди, където водната активност е над 0,95, макар и че развитие на някои от тях е бло установени в среди с активност на водата около 0.6.
Микроорганизмите, които са в състояние да се развиват в среда с по-ниска влажност на околната среда са класифицирани като ксерофилни (xerophilic). Халофилни бактерии (halophilic) буквално означава „обичащи сол” и е термин, използван за описание на микроорганизми, които могат до оцелеят и да се развиват при големи наличия на сол (над 10 %). Храните с водна активност под 0,6 няма да подкрепят растежа на осмофилните дрожди (osmophilic), което е характерно за богати на захар продукти.

В технологията на храните се използват различни методи за фиксация на храните въз основа на регулаторната дейност на водата. Те могат да се разделят на:
- методи, основани на осмолитични подходи чрез добавяне на вещества в хранителните продукти (предимно на сол или захар);
- методи, основани на премахването на вода от храната (сушене, например);
- комбинирани методи, чрез премахване на вода и добавяне на водозадържащи вещества.

Развитието на повечето бактерии спира при концентрация на захар от 25-35%, докато по-голямата част от дрождите продължават да рстат при концентрация на захар от 65% (захароза). За да забавят развитието на пледените (гъбичките) се изисква още по-висока концентрация на захар - около 75-80%.
Сол в доза от 18-20% солта добре запазват храните. За сведение повечето храни, консумирани от хората, съдържат средно с около 1% сол (NaCl).

Апарати
· SafeStorage System
· Избор на рН метър за хранителни продукти
· AquaSorp
· Спецификация
· Спецификация
· Често задавани въпроси
· Често задавани въпроси

Новини и подобни:
· 8/9/2008 - „Готови за консумация храни, които не могат да подпомагат растежа на L. Monocytogenes”
· 13/9/2008 - Активност на водата и салмонелата в птицефермите
· 20/9/2008 - Теория и апарати за измерване на водната активност
· 22/9/2008 - Активност на водата (Aw) на сухи продукти
· 7/9/2005 - Активност на водата (водна активност, water activity, aW)
· 17/10/2005 - Олинеза - демонстрационно измерване на водната активност
· 17/11/2005 - Кенар - демонстрационно измерване на водната активност
· 21/1/2006 - Сандвич с тригодишен срок на съхранение
· 4/2/2006 - Система за контрол на водната активност (относителна влажност) и температурата
· 8/2/2006 - Система за безопасно съхранение SafeStorage System
· 13/2/2008 - Как да се предпазим от Листерията?
· 13/2/2008 - Ботулизъм и активност на водата
· 19/7/2006 - Подкрепете вашия НАССР като контролирате активността на водата
· 21/8/2008 - AquaLab в действие
· 24/11/2006 - Контрол на афлатоксините във фъстъци и черупкови плодове.
· 26/11/2006 - Микотоксини в хранителни продукти
· 10/4/2007 - Активност на водата – концепция за качество и безорпасност
· 11/4/2007 - Активност на водата и микотоксините
· 12/4/2007 - Активност на водата – качество, безопасност, изгода
· 14/4/2007 - Активност на водата помага при разработването на нови продукти
· 15/4/2007 - Активност на водата и срокът на съхранение
· 24/9/2008 - Плодове и черупкови плодове за 21-ви век
· 6/10/2008 - Изотерми на сорбционната влага на суроватка на прах
· 10/10/2008 - Фирма “ДИ енд ВИ консулт” ООД обзаведе своята лаборатория с AquaLab LITE
· 22/10/2008 - Приложение на активността на водата в анализа на храните:
· 26/9/2007 - Експортни изисквания на Япония към някои месни продукти
· 11/11/2008 - Фирма “Си Комерсиал 7” ЕООД се включи в семейството на експертите по активност на водата
· 17/11/2008 - Активност на водата (aw)
· 26/2/2008 - Възможни мерки за контрол на микотоксините
· 7/3/2008 - Активност на водата (aw)
· 19/4/2008 - Активност на водата - ИЗМЕРВАНЕ
· 24/4/2008 - Listeria Monocitogenes
· 3/6/2008 - Водата на Марс е твърде солена за живот

Няма коментари:

AddMe