сряда, 29 октомври 2008 г.

Безопасност на храните

Сряда, 2008, Октомври 29

Стратегия за безопасност на храните в ЕС
ЕС има широкообхватна стратегия за безопасност на храните. Тя обхваща не само безопасността на храните, но и здравето на животните, хуманното отношение към тях и здравето на растенията. Стратегията гарантира, че храната може да бъде проследена при движението ѝ от фермата до масата, дори ако това означава пресичане на вътрешни граници на ЕС, така че търговията да не бъде задържана и ние да разполагаме с избор и разнообразие от храни. Високи стандарти са в сила за храните, произведени в ЕС, и за вносните храни.Стратегията на ЕС за храните има три основни елемента – законодателство за безопасността на храните и фуражите; стабилни научни съвети, на които да се основават решенията; прилагане и контрол. Законодателството е широкообхватно – то включва фуражите и храните и се простира до хигиената на храните. То прилага едни и същи високи стандарти в целия ЕС.Общите правила за всички храни и фуражи са допълвани от конкретни мерки в области, където е оправдана специфична защита на потребителите, като при употребата на пестициди, хранителни добавки, оцветители, антибиотици или хормони. Има конкретни стандарти за добавянето на витамини, минерали и подобни вещества в храните. Законодателството обхваща и продуктите в контакт с храните, като пластмасови опаковки. Общите правила на ЕС за етикетирането ни дават възможност по-лесно да идентифицираме съставките, към които може да сме алергични, и да знаем със сигурност какво означават в действителност термини като „ниско съдържание на мазнини“ или „високо съдържание на фибри“.Съчетаване на разнообразието и преходаВъпреки че тази рамка на ЕС за безопасност на храните е обща, тя допуска различия. ЕС се старае много да гарантира, че традиционните храни не са отстранявани от пазара заради неговите стандарти за храните, че иновациите не са задушавани и че качеството не страда.Когато нови страни влязат в ЕС и следователно – в неговия вътрешен пазар, може да са необходими преходни мерки, за да им се даде време да достигнат високите стандарти за безопасност на храните на Съюза. Въпреки това междувременно храни, които не отговарят на стандартите на ЕС, не могат да бъдат продавани извън тези страни.Безопасност за животнитеВажащите за животните принципи са същите като за храните. Те могат да се движат свободно в ЕС. Въпреки това стандарти за здраве на животните и за хуманно отношение към тях трябва да бъдат спазвани не само във фермите, а и при превоз. Когато бъдат регистрирани заболявания по животните, ЕС бързо се намесва при необходимост, за да спре тази търговия.Инициатива на ЕС доведе до въвеждане на „паспорти на домашни животни“, за да могат хората да вземат домашните си любимци, когато пътуват. За да бъде предотвратено разпространението на болести обаче към домашните любимци се прилагат предпазни мерки както към другите животни.Бързи предупреждения ликвидират рисковете в зародишЗа да се предотвратят проблеми от потенциално небезопасни храни още в зародиш, ЕС има система за бързо предупреждение, целяща да се избегне излагане на потребителите на риска от хранително отравяне. Тази система следи също дали храните съдържат забранени вещества или твърде големи количества високорискови вещества като остатъци от ветеринарни медикаменти в месото или канцерогенни оцветители в храните.Когато бъде забелязана опасност, предупрежденията се изпращат в целия ЕС. Може да е достатъчно да се спре само дадена пратка, но при необходимост всички доставки на даден продукт от ферма, завод или входно пристанище могат да бъдат спрени. Продуктите, които вече са в складовете или по магазините, могат да бъдат изтеглени .Научнообосновани решенияНауката е основата за решенията на ЕС за храните. Базирана в Парма, Италия, независима агенция – Европейската агенция за безопасност на храните (EFSA) - дава съвети при подготовката на закони и когато политиците се занимават с риск за безопасността на храните.При вземането на решение Комисията прилага принципа на превантивните мерки. С други думи, тя действа без да изчаква научно потвърждение, ако учените заявят, че съществува и най-малко потенциална опасност.Прилагане и контролКомисията прилага законите на ЕС за храните и фуражите, като проверява дали законодателството на Съюза правилно е включено в националното право и прилагано от всички страни членки, както и чрез проверки на място в ЕС и извън него.Тук също има специализирана агенция за помощ – Хранителната и ветеринарна служба (ХВС) на Комисията, базирана в Грейндж, Ирландия. ХВС може да проверява отделни заводи за производство на храни, но основната ѝ задача е да проверява дали правителствата от ЕС и други страни разполагат с необходимата организация, за да инспектират дали техните производители на храни се придържат към високите стандарти на Съюза за безопасност на храните.Източник: From farm to fork - Safe food for Europe's consumers
Други материали по темата:
26/1/2004 - Независим одит на HACCP и GMP в Мегле ООД10/3/2004 - Семинар по безопасност на храните8/9/2008 - „Готови за консумация храни, които не могат да подпомагат растежа на L. Monocytogenes”13/9/2008 - Отпадъци от домашните птици и замърсяване със салмонела.16/9/2008 - Съвети за безопасност на храните по време на спиране на тока20/9/2008 - БЕЗОПАСНОСТ И КОНТРОЛ НА ФУРАЖИТЕ – законодателна рамка20/9/2008 - БЕЗОПАСНОСТ И КОНТРОЛ НА СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД – законодателна рамка29/8/2005 - Очаква се публикуването на ISO 2200027/10/2005 - Европейска агенция по безопасност на храните – безопасност на птичите продукти17/11/2005 - Кенар - демонстрационно измерване на водната активност27/3/2006 - Консултантска грантова схема в рамките на проект по Програма ФАР28/4/2006 - ISO 22000:2005 - Обучение7/5/2006 - Закон за храните – последни изменения12/10/2007 - РЪКОВОДСТВА ЗА ДОБРИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ХИГИЕННИ ПРАКТИКИ14/7/2006 - Програма ФАР: «Подкрепа за повишаване конкурентноспособността на българските предприятия»15/8/2008 - РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 689/2008 относно износа и вноса на опасни химикали17/12/2006 - Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по безопасност на храните24/1/2007 - ISO 22000 – интензивен курс за обучение1/4/2007 - Чисто, Отделно, Сготвено, Охладено6/5/2007 - Седма рамкова програма на ЕС - „Перспективи за храните 203024/9/2008 - ДИРЕКТИВА 2008/84/ЕО за определяне чистота на хранителните добавки1/10/2008 - ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА ФУРАЖИТЕ25/5/2007 - Въвеждане и вътрешен одит на НАССР системата28/7/2007 - РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 884/2007 НА КОМИСИЯТА за спиране от употреба на E 128 Red 2G като оцветител в храните25/8/2007 - Наръчник на потребителите на биологични продукти10/10/2008 - Изследване за внедряването на стандарти за качество и безопасност на храните у нас.10/10/2008 - Фирма “ДИ енд ВИ консулт” ООД обзаведе своята лаборатория с AquaLab LITE22/5/2008 - Подробни правила за подготовката и представянето на заявления и оценката и разрешаването на фуражни добавки17/6/2008 - Семинар за бъдещите ключови технологии в областта на безопасността и качеството на храните

Няма коментари:

AddMe